Niềng răng mặt trong điều trị một ca khớp cắn sâu, răng cụp, hô xương hàm trên có nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng răng lộn xộn, khớp cắn sâu nặng, hàm trên trùm hẳn lên hàm dưới, răng cửa cụp, góc nghiêng thấy môi hơi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng hàm trên để tạo khoảng sắp đều và chỉnh hô hàm trên, hàm dưới sắp đều, làm phẳng cung răng và kéo lùi toàn hàm ra sau một chút

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, không còn bị răng cụp, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi trên đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *