Niềng răng mắc cài kim loại điều trị hô, giảm cười hở lợi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, góc nghiêng môi nhô ra trước, cười hở lợi nhiều, răng hơi chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại:  nhổ 4 răng số 4, kéo đóng khoảng để đưa răng cửa vào bên trong giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục, góc nghiêng đẹp. Sau niềng khách hàng sẽ cắt lợi mài xương ổ để chữa hở lợi

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, cười đỡ hở lợi, góc nghiêng chuẩn do môi thu vào, không bị nhô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.