Niềng răng hô bằng mắc cài mặt lưỡi hoàn thành sau gần 2 năm có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách àng 31 tuổi thấy răng cửa bị vênh, góc nghiêng môi vẩu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, sắp đều răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, đỡ chìa, nụ cười và góc nghiêng đẹp hơn, đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.