Niềng răng hô bằng mắc cài mặt lưỡi hoàn thành sau gần 2 năm có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách àng 31 tuổi thấy răng cửa bị vênh, góc nghiêng môi vẩu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, sắp đều răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, đỡ chìa, nụ cười và góc nghiêng đẹp hơn, đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *