Trường hợp khớp cắn hạng II cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn sâu, hàm trên hô, tương quan khớp cắn hạng II

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo khoảng và kéo lùi toàn hàm trên chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: khớp cắn về hạng I, độ cắn trùm bình thường, răng lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết cắn sâu, khớp cắn hạng II chỉnh thành hạng I, góc nghiêng đỡ hô dù không nhổ răng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *