Niềng răng hô, khấp khểnh nhẹ bằng phương pháp di xa, không cần nhổ răng số 4

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng hơi khấp khểnh, 2 răng cửa hơi vênh, răng hơi to, răng cửa chìa ra trước, môi hơi nhô.

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: vì khách hàng khấp khểnh và hô nhẹ nên lựa chọn phương án điều trị nhổ răng số 8 (răng khôn) để di xa, không nhổ răng số 4. Nếu nhổ răng số 4 dễ bị móm.

Kết quả niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, răng cửa thẳng trục không chìa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đều hơn, không còn bị vênh, răng cửa đỡ chìa hẳn, nụ cười đẹp hơn do răng thu vào, góc nghiêng đỡ hô mà không bị móm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *