Niềng răng hô cho khách hàng mất răng hàm dưới, lệch đường giữa bằng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: Khách hàng thấy bị hô, cằm lẹm, hàm dưới mất răng hàm số 6 bên trái, răng số 5 bên phải hỏng tủy, đường giữa răng hai hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: Nhổ 2 răng số 4 hàm trên và răng số 5 bị hỏng hàm dưới. Kéo khít chỗ mất răng hàm, lấy răng số  7 và răng khôn thay thế

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: Răng đều đẹp, đường giữa hai hàm trùng nhau, khớp cắn hạng I hai bên ổn định.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: Kéo khít chỗ mất răng hàm. Góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *