Niềng răng mắc cài kim loại chữa hô hàm trên, răng khấp khểnh, khớp cắn hở

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: hàm trên bị hô, răng cửa hàm trên chìa ra so với hàm dưới, răng cửa hai hàm cắn không chạm nhau (khớp cắn hở), răng hai hàm đều lộn xộn. 

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 5 đã bọc sứ, hàm trên kéo vào tối đa, hàm dưới sắp đều lại răng.

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: Răng đều đẹp cân đối, hết tình trạng khớp cắn hở và răng cửa hàm trên bị chìa.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn, răng cửa hàm trên đỡ chìa hẳn, môi đỡ nhô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *