Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: hô hàm trên, răng cửa trên chìa hẳn ra ngoài, môi trên nhô, cằm lẹm, khớp cắn rất sâu, hàm trên che hoàn toàn hàm dưới. Răng cửa dưới lộn xộn.

Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm
Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm

Phương án niềng răng mặt lưỡi: nhổ 2 răng 4 hàm trên để kéo lui răng cửa trên và 2 răng 8 hàm dưới để tạo khoảng sắp đều hàm dưới. Dùng mắc cài mặt lưỡi CLB đa rãnh.

Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm
Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm

Kết quả niềng răng mặt lưỡi: răng đều đẹp, răng cửa trên được kéo thẳng, không bị cụp, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán ở cả hai hàm. Nụ cười và góc nghiêng đều tốt.

Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm
Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng hàm trên được kéo thẳng, khớp với răng cửa dưới, khớp cắn không còn bị sâu. Nụ cười hài hòa hơn do 2 răng cửa không còn bị vểnh ra. Góc nghiêng đẹp hơn, môi trên thu vào, cằm nhìn dài hơn.

Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm
Ca hô hàm trên, khớp cắn rất sâu được nắn chỉnh răng mặt lưỡi thành công sau gần 2 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *