Niềng răng một ca hô hàm nặng, cằm lẹm, cải thiện 50% sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: hàm trên hô nặng, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa hẳn ra trước, hàm dưới đã nhổ 1 răng số 5 bên trái

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo lui tối đa hàm trên, hàm dưới nhổ răng số 5 bên phải bọc sứ. Vì khách hàng không muốn nhổ răng khôn và tình trạng hô hàm nặng nên chấp nhận mức giảm hô không cao.

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, răng cửa thẳng trục, cung duy trì dán cả hai hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hàm trên đỡ hô, răng cửa hàm trên đỡ chìa, nụ cười hài hòa hơn, góc nghiêng thấy giảm hô khoảng 50%

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *