Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: bị hô đã nhổ 4 răng số 4 và niềng dở nơi khác nhưng vì chuyển nơi sống nên không hoàn thành được

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: kéo đóng khoảng

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: kéo khít các khoảng, giảm hô, răng đều đẹp cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết các khe thưa, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *