Niềng răng hô, khấp khểnh, khớp cắn sâu, mất răng hàm

Tình trạng trước niềng răng: môi nhô, răng hàm trên chìa nhiều, răng hàm dưới lộn xộn, mất răng số 6 hàm dưới bên trái. Khớp cắn sâu, đường giữa hai hàm lệch nhau.

Phương án niềng răng: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 4 hàm dưới. Hàm trên kéo vào tối đa bằng vít. Bạn dùng mắc cài pha lê.

Kết quả niềng răng: răng đều đẹp, đường giữa hai hàm trùng nhau mặc dù hàm dưới một bên nhổ răng 4 và một bên nhổ răng 6. Răng được kéo thẳng không còn bị chìa, không bị khớp cắn sâu.

So sánh ảnh trước và sau niềng: răng đều hơn, răng cửa trên đỡ chìa nhiều, môi giảm độ nhô, góc nghiêng hài hòa, mũi và cằm cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *