Một ca hô nhẹ, răng lộn xộn được niềng răng mặt lưỡi thành công

Tình trạng trước khi niềng răng mặt trong: răng hai hàm đều chìa, môi hơi nhô, răng lộn xộn nhẹ.

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 đã chữa tủy làm chụp sứ để tạo khoảng sắp đều răng và giảm hô. Dùng mắc cài mặt lưỡi tự buộc In-Ovation L (Mỹ).

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi tốt, cung duy trì dán ở cả hai hàm. Nụ cười và góc nghiêng hài hòa.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng thẳng hơn ban đầu, môi đỡ nhô hơn, nụ cười hài hòa hơn do răng thu vào. Góc nghiêng thấy mũi và cằm cao hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *