Nhổ 4 răng và niềng răng mặt trong kéo răng cửa vào để điều trị hô, răng thưa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy góc nghiêng bị hô, môi nhô, cằm lẹm, răng cửa chìa và thưa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4 để kéo lùi răng cửa giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng hơn, khớp cắn ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô, có cằm hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *