Niềng răng mặt trong khắc phục hô hàm trên, khớp cắn sâu nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm trên, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi nhô, cằm hơi lẹm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng chỉ muốn kéo hàm trên vào, phương án niềng răng là nhổ 2 răng hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, răng cửa được kéo thẳng, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng môi đỡ nhô, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *