Niềng răng thưa, khớp cắn đối đầu cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm trên bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên bị thưa do thiếu 1 răng cửa bên trái, khớp cắn đối đầu, đường giữa hai hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới để khắc phục cắn đối đầu, di gần nhóm răng hàm trên bên trái để đóng khoảng thiếu răng cửa mà không cần trồng implant

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khít các khe hở, đường giữa cân đối, khớp cắn khá tốt. 1 chiếc răng cửa nhỏ được trám to ra.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: khít hết các khe răng thưa, không còn bị cắn đối đầu, đường giữa đỡ lệch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *