Niềng răng mắc cài kim loại điều trị hô, khớp cắn sâu cho bạn nam mất 2 răng hàm số 6 hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, góc nghiêng môi vẩu cằm lẹm, răng hàm tên chìa hẳn so với hàm dưới, hàm dưới mất 2 răng số 6

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo lui răng cửa hàm trên vào tối đa với sự hỗ trợ của 2 minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa hàm trên không còn chìa ra so với hàm dưới, răng đều, nụ cười tự tin. Khách hàng tháo mắc cài sớm đi nghĩa vụ quân sự

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa hẳn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *