Niềng răng hô, đóng khoảng mất 2 răng số 6 hàm dưới

Tình trạng trước niềng răng: răng hai hàm đều hơi chìa, khách hàng muốn kéo đóng khoảng mất 2 răng số 6 hàm dưới để không phải trồng răng giả, khớp cắn hơi hở.

Phương án niềng răng: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo giảm hô và cân đối với kéo đóng khoảng mất răng số 6 hàm dưới. Dùng mắc cài kim loại buộc chun.

Kết quả niềng răng: răng đều đặn, cân đối, răng cửa bớt chìa, khớp cắn lồng múi tốt, không bị hở.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng: răng đỡ chìa, khớp cắn tốt hơn, có rãnh môi cằm. Vì khách hàng tăng cân quá nhiều nên có nọng cằm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *