Một ca hô khá nặng, hàm dưới lùi cải thiện đáng kể sau khi chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, góc nghiêng thấy môi vẩu khá nặng

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô đáng kể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *