Ca niềng răng mắc cài kim loại tự khóa khắc phục răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa 2 hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả 2 hàm, khớp cắn sâu, đường giữa răng 2 hàm không trùng nhau

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 tạo chỗ sắp đều răng 2 hàm, làm phẳng cung răng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *