Ca niềng răng mắc cài kim loại tự khóa khắc phục răng lộn xộn, khớp cắn sâu, lệch đường giữa 2 hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả 2 hàm, khớp cắn sâu, đường giữa răng 2 hàm không trùng nhau

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 tạo chỗ sắp đều răng 2 hàm, làm phẳng cung răng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.