Ca niềng răng mắc cài kim loại đóng khoảng mất răng để tiết kiệm tiền làm răng giả kết hợp giảm chìa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, hơi lộn xộn, hàm dưới mất 1 răng số 6

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ thêm 3 răng, kéo đóng khoảng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng trục, hết khớp cắn sâu, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, khít khoảng mất răng hàm, tiết kiệm được 1 implant

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *