Trường hợp hô, cằm lẹm, cắn sâu được cải thiện bằng niềng răng mắc cài kim loại tự buộc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa chìa, lộn xộn, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, cắm vis để kéo lùi răng cửa tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *