Một ca hô, mất 2 răng số 6 hàm dưới được niềng răng mặt lưỡi thành công, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô nhiều, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, đã mất 2 răng số 6 hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo khít chỗ mất răng số 6 hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, răng đều, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, khít khoảng mất răng, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng hết hô, cằm hết lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.