Trường hợp hô hàm, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên hô, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi nhô nhiều, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa vào, hàm trên cắm 2 vis để neo chặn tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, độ cắn phủ trung bình, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa đỡ chìa, đỡ khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô rất nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *