Trường hợp hô hàm, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên hô, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi nhô nhiều, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa vào, hàm trên cắm 2 vis để neo chặn tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, độ cắn phủ trung bình, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa đỡ chìa, đỡ khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô rất nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.