Niềng răng thưa, hô cho khách hàng mất 1 răng số 5 hàm trên bằng mắc cài pha lê tự đóng, nhổ thêm 3 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: thưa răng cửa, đã mất 1 răng số 5 hàm trên bên trái, răng chìa, góc nghiêng thấy hô hàm trên, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ thêm 3 răng số 4, kéo đóng khoảng cân đối với vị trí mất răng số 5, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, khít khe răng thưa, góc nghiêng đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *