Niềng răng thưa, hô bằng mắc cài mặt trong cho khách hàng đã trồng 1 implant ở hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng thưa cả 2 hàm, răng cửa hơi chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, đã trồng 1 implant ở hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: kéo khít các khe thưa, giảm chìa răng cửa, cắm 2 vis ở hàm trên và 1 vis ở hàm dưới để kéo lùi toàn hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: các răng khít nhau, răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết răng thưa, răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn do không còn khe thưa, góc nghiêng thấy đỡ hô dù không nhổ răng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *