Niềng răng hô bằng mắc cài kim loại cho khách hàng mặt dài, góc hàm mở, cằm lẹm, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, cằm lẹm, răng hai hàm đều chìa. Khách hạng thuộc kiểu mặt dài, góc hàm mở.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa được kéo thẳng trục, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.