Niềng răng hô bằng mắc cài kim loại cho khách hàng mặt dài, góc hàm mở, cằm lẹm, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, cằm lẹm, răng hai hàm đều chìa. Khách hạng thuộc kiểu mặt dài, góc hàm mở.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa được kéo thẳng trục, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *