Niềng răng ca hô hàm trên nặng, khớp cắn sâu, cằm lẹm nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm trên nặng, khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên chìa nhiều so với hàm dưới, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: vì hàm dưới thụt vào nhiều nên bác sĩ đưa ra phương án nhổ 2 răng số 5 hàm trên kết hợp kéo lùi toàn hàm dưới một chút, phương án này giảm hô 50-60%

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, răng cửa thẳng trục không chìa, khớp cắn lồng múi

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng cửa hàm trên đỡ chìa hẳn, hết khớp cắn sâu, môi đỡ nhô cả ở ảnh thẳng và nghiêng, góc nghiêng thấy đỡ hô nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *