Niềng răng mặt trong phối hợp mắc cài pha lê hàm dưới điều trị hô cho khách hàng 33 tuổi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: khách hàng 33 tuổi có tình trạng răng cửa hai hàm đều chìa ra ngoài, góc nghiêng thấy môi nhô nhiều, nhọn

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4 tạo chỗ kéo lui răng cửa, hàm trên kéo tối đa bằng vis. Sử dụng mắc cài mặt lưỡi 2 rãnh DLB (Hàn Quốc) và mắc cài pha lê Ice-Line ở hàm dưới (Hàn Quốc). 1 răng cửa đã bọc sứ bị viêm tủy nên phải tháo chụp ra điều trị lại và làm răng nhựa trong lúc niềng.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi ổn định. Răng cửa làm chụp nhựa tạm chuẩn bị được làm phục hình sứ lại sau khi tháo niềng.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng thẳng hơn hẳn, nụ cười hài hòa hơn do răng không còn chìa ra ngoài. Góc nghiêng thấy đỡ hô rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *