Khắc phục hô hàm trên, khớp cắn sâu bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: hô hàm trên, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa ra so với hàm dưới, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, hàm dưới di xa răng hàm để có chỗ sắp đều răng và làm phẳng cung răng

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, đường giữa 2 hàm cân nhau, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng cửa hàm trên không còn bị chìa so với hàm dưới, không bị khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *