Niềng răng mắc cài pha lê điều trị răng thưa, khớp cắn đối đầu

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hai hàm hơi thưa, khớp cắn đối đầu không có độ phủ của hàm trên lên hàm dưới, góc nghiêng thấy môi dưới hơi trề ra

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: cắm vis kéo lui hàm dưới (di xa răng hàm) để đạt được độ phủ của hàm trên ra ngoài hàm dưới

Kết quả niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng khít, không còn bị thưa, hết tình trạng khớp cắn đối đầu, nụ cười tươi hơn, góc nghiêng thấy môi dưới đỡ trề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *