Niềng răng mặt trong khắc phục hô hàm trên, nhổ 4 răng cắm 2 vis

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô hàm trên, răng cửa hàm trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4 kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, góc nghiêng thấy môi trên thu vào đỡ vẩu hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *