Niềng răng mặt trong khắc phục hô hàm trên, nhổ 4 răng cắm 2 vis

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô hàm trên, răng cửa hàm trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4 kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, góc nghiêng thấy môi trên thu vào đỡ vẩu hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.