Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi hoàn thành sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm, răng cửa trên chìa nhiều, khớp cắn sâu, răng hàm dưới lộn xộn, khớp cắn chéo răng cửa bên trái.

Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi
Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi

Phương án niềng răng: nhổ 4 răng số 4, hàm trên kéo vào tối đa. Đánh lún răng cửa dưới giảm cắn sâu. Dùng 2 mini vít ở hàm trên. Mắc cài sứ.

Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi 1
Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi

Kết quả niềng: Hết hô, răng cửa trên không còn bị chìa. Răng cửa dưới được sắp đều đặn. Hết khớp cắn sâu. Các răng lồng múi tốt. Duy trì bằng cung cố định cả hai hàm.

So sánh trước và sau niềng: khuôn mặt hài hòa hơn do môi đỡ nhô. Nụ cười đẹp hơn do răng không bị chìa.

Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi 2
Niềng răng hô cho khách hàng 37 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *