• Chứng nhận đào tạo liên tục “Kỹ thuật sửa soạn phục hình” của viện đào tạo Răng-Hàm-Mặt
  • Chứng chỉ đào tạo Implant Nha khoa của bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba
  • Chứng nhận tham gia khoá học “Nội nha thực chiến”

Phạm vi điều trị:

  • Niềng răng mắc cài thông minh
  • Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ
  • Niềng răng mặt trong