• Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội chuyên ngành Chỉnh nha.
  • Chứng chỉ Cấy ghép Nha khoa
  • Chứng chỉ Chỉnh Nha

Phạm vi điều trị: 

  • Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ
  • Niềng răng mặt trong
  • Niềng răng bằng khay invisalign