• Chứng chỉ chỉnh nha SSO ( Seft Study Orthodontics), Invisalign TC.
  • Tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu về phục hình thẩm mỹ và nội nha

Phạm vi điều trị:

  • Niềng răng mắc cài thông minh
  • Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ
  • Niềng răng mặt trong
  • Niềng răng bằng khay invisalign